Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg a ct v těhotenství 31.10.2011 08:32:20
Dobrý den, dne 17.11. jsem byla na vyšetření ERCP kvůli neprůchodným žlučovodům. Termin poslední MS byl 24.9. Včera jsem měla pozitivní těhotenský test. Zajímalo by mě, jaká je obvyklá dávka ozáření a zda to může mít vliv na vývoj podlu. Dotaz na ERCP jsem našla pouze jeden a netýkal se bohužel pacientky. Děkuji
(Vložil(a): Eva )
Předpokládáme, že na ERCP jste byla 17.10., tedy cca 1 týden po oplodnění. Důsledky ozáření v této časné fázi těhotenství, ve fázi tzv. preimplantace, blastogeneze, se řídí principem "vše nebo nic". Ozářená zygota nebo základ blastocyty buď zaniknou jako celek (při ozáření vysokými dávkami v Gy) nebo (to je případ většiny diagnostických rtg výkonů, kdy je rozsah dávek v jednotkách až desítkách mGy, resp. mSv a i váš případ) vývoj pokračuje bez dalších důsledků. Pokud byste chtěla dávku upřesnit a odhadnout dávku při vašem vyšetření, je nutné požádat pracoviště, aby dodalo expoziční parametry nebo provedlo odhad dávky.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)