Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg a ct v těhotenství 30.09.2010 16:21:01
Dobrý den,
dne 6.8. jsem absolvovala CT vyšetření hlavy bez použití kontrastní látky. Přestože jsem obsluhu informovala,že plánuji za 3 dny otěhotnět, tak mi neposkytla ochrannou zástěru. Prý ji dávají jen dětem. Skutečně jsem dne 9.8.otěhotněla a gynekolog byl při potvrzení těhotenství dne 6.9. překvapen, že ochranná zástěra nebyla užita. Dne 20.9. lékař konstatoval, že se jednalo o špatně založené těhotenství a zárodek, že uhynul. Kladu si otázku, proč se v našem lékařském zařízení poskytuje ochranná pomůcka jen dětem? Je to prosím běžné? Donosila jsem již dvě zdravé děti a obávám se, že došlo k ozáření vajíčka, které tímto ztratilo životaschopnost.
Děkuji za vaše vyjádření. Renata S.
(Vložil(a): Renata S.)
O použití ochranných pomůcek rozhoduje zodpovědný pracovník zdravotnického zařízení podle aktuálního stavu pacienta. Při provedení CT hlavy nejsou vaječníky v přímém svazku záření.
(Za SÚJB: sujb)