Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT v těhotenství 25.01.2019 07:12:39
Dobrý den, měla bych dotaz na RTG, kterým se projíždějí zavazadla například na soudech (nikoliv rámy, kterými prochází člověk). Zajímalo by mne, zda při pokládání zavazadla na pás, kdy se člověk často dostane do blízkosti boku RTG, který je chráněn pouze gumou (která se navíc zavlní či nadzvedne při vjíždění zavazadla), je zde riziko ozáření pro onu osobu pokládající tašku na pás, a zejména zda to představuje riziko v těhotenství.
Děkuji.
(Vložil(a): Eva)
Dobrý den,

RTG přístroje používané ke kontrole předmětů jsou z hlediska radiační ochrany v pořádku. Konstrukce přístroje zabraňuje úniku tzv. neužitečného záření, přičemž i vlastní dávka na zavazadlo je velmi nízká cca 0,7 - 1,6 mikroSv, dle typu přístroje. Pokládání tašky na pás tedy nepředstavuje riziko v těhotenství.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)