Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT v těhotenství 29.08.2014 21:50:17
Dobrý den. Zajímá mě dosah záření c-ramene

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, tzv. C rameno je generátor produkující rentgenové záření. Svou konstrukcí emituje kolimovaný svazek záření. Samozřejmě při jeho spuštění dochází k fyzikálním jevům, jako je rozptýlené záření mimo kolimovaný svazek. Podíl tohoto rozptýleného záření je minoritní. V praxi je svazek záření zeslabován objekty v něm umístěnými. Zeslabení je závislé na materiálu daných objektů. Velice zjednodušeně se dá říci, že dosah klesá se vzdáleností od zdroje, tj. C ramene.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)