Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Příprava na bioterorismus 16.10.2003 22:23:45
Vážení,
dle odborného britského časopisu The CBW Convection Bulletin (June 2003) se uvádí:
- ve Francii jwe 150 dobrovolníků vakcinováno proti pravým neštovicím,
- Francie bude mít 72 milionů dávek vakcín proti pravým neštovicímm od konce května má být schoppna vakcinovat 60 milionů osob během 2 týdnů v případě bioútoku.
- Italský ministr zdravotnictví Gerolamo Sirchia oznámil (26.2.2003), že Itálie získá 5 milionů dávek vakcín (pravé neštovice) pro případ biologického útoku. Podle ministra má nyní Itálie dostatečnou zásobu vakcín pro asi 57 milionů osob.
Otázky:
- MUŽETE KOMENTOVAT VÝŠE UVEDENÉ?
- JAKÁ JE SITUACE V TÉTO OBLASTI V ČR?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem se loučí
Ing. Otakar Mika, CSc.
(Vložil(a): Ing. Otakar Mika, CSc.)
Oceňujeme váš zájem o studium odborné problematiky a další prohloubení našich znalostí. Skutečností ale zůstává, že kompetence SÚJB jsou vymezeny příslušnými právními normami, které nás nezmocňují řešit problematiku ochrany obyvatel v případě teroristického bioútoku. Tato kompetence je přidělena jiným resortům. Naše kompetence jsou omezeny na výkon dozoru při nakládání s vysoce nebezpečnými a nebezpečnými biologickými agens a toxiny a tato problematika nás vytěžuje dostatečně.
(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)