Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 06.06.2013 10:54:41
Dobrý den,v r.2004 jsem absolvovala po chemoterapii ozařování krku,prsa a podpaží.Při 5dávce mi začala krvácet kůže na krku,další dávky jsem odmítla.Kolik sievertu způsobí praskání a krvácení kůže do masa?Minulý týden mě na diagnostickém přístroji byla zjištěna zvýšená radiace.Každý rok absolvuji další RTG plic,jater a mamografii.Neměla bych další RTG odmítat?
(Vložil(a): Věra Maňáková)
Při léčbě zářením (v radioterapii) se používá dávka zhruba několik desítek Sv (Siervertu) resp. Gy (Grayů) postupně v několika frakcích. Cílem radioterapie je zničit nádorovou tkáň, proto dávka musí být tak vysoká. Přes veškerou snahu cílit svazek záření jen na nádorovou tkáň dojde k ozáření okolí. Záření pak způsobí jako vedlejší účinek i zánět okolních tkání - radiační dermatitidu. Toleranční dávka může být u každého pacienta odlišná; v literatuře se udává dávka prahová v hodnotě 3 Gy. To je taková dávka, pod kterou účinek nenastane. Nevíme, na jakém přístroji vám byla zjištěna zvýšená radiace, fotonové záření. V rámci proběhlé radioterapie ani RTG plic, jater a prsu, nelze po průchodu tělem detekovat, pacient ?nezáří?.
Nedoporučujeme, abyste odmítala další RTG (dávky při běžném vyšetření jsou v miliSievertech a nezpůsobují dermatitidu), ozáření má ve vašem případě zcela jistě větší přínos než případná rizika. Je dodržen princip radiační ochrany, ozáření je zdůvodněno, navíc ozáření má zřejmě za cíl sledovat průběh vašeho primárního onemocnění. Co bychom ale doporučili je, abyste před každým RTG vyšetřením, které vám bude plánováno, informovala o všech předchozích RTG vyšetřeních.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)