Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 01.04.2012 23:02:32
Dobrý den, byla jsem s 2,5 letým synem na RTG zápěstí - podezření na zlomeninu. Laborant, co obsluhoval RTG mě dost vystrašil, když na mě spustil, co že to jsem za matku, když tak malé dítě vodím na RTG, že i kdyby to bylo zlomené, stejně mu s tím nic neudělají a že je "zoufalé toto rentgenovat". Prosím o informaci, zda a jaké zdravotní riziko po tomto zákroku hrozí. Předem velmi děkuji!
(Vložil(a): Kateřina Baslová)
Chování laboranta bylo velmi nevhodné a neprofesionální. O provedení nebo neprovedení vyšetření vždy rozhoduje lékař, který zvažuje i případná rizika, která jsou v tomto případě opravdu zanedbatelná. O svého syna se nemusíte obávat, rtg pomohl lékaři zjistit skutečná stav a zvolit tak správný postup léčby. O chování onoho laboranta byste měla informovat vedoucího rtg pracoviště nebo ošetřujícího lékaře.
(Za SÚJB: sujb)