Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

OPG snímek 03.02.2012 20:44:59
Dobrý den,
Zubař mě poslal na panoramatický rentgen kompletního chrupu (OPG). Zajímalo by mě, jakému záření (řádově) jsem byl vystaven. Hledal jsem všude možně, i na tomto fóru, ale údaje se diametrálně liší. Někde se uvádí 10mSv a někde jsem našel 10 uSv (tedy mikroSv). Myslím že mili i mikro začínají na "m" a tak to někteří oboje zkrátí na mSv ale rozdíl je 1000 násobek... Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad mým dotazem.
(Vložil(a): Martin Pecka)
Pokud jste absolvoval tzv. OPG, byla část vašeho těla (čelist) řádově vystavena dávce (lépe byla změřena kerma ve vzduchu) cca 2-5 mGy (miliGy).
Další veličinou, ve které se může vyjadřovat číselná hodnota dávky z vyšetření OPG je tzv. plošná kerma, která se jako optimalizovaná v literatuře udává v rozmezí 0,06- 0,1 Gy.cm2.
Pokud chceme porovnat riziko z ionizujícího záření z různých zdrojů či různých zobrazovacích metod používáme ještě další veličinu - efektivní dávku, která tuto dopadovou dávku na čelist přepočítá jako riziko pro celé tělo a tak může tato číselná hodnota efektivní dávky opravdu být mnohonásobně menší. Tentokrát však použijeme jednotku Sv, hodnoty zpravidla bývají 10 uSv, 10 mikroSv.

Tedy závěrem lze říci, že není dávka jako dávka. Pokud se někde uvádí číselná hodnota 10 je to zřejmě hodnota dávky na ozařovanou část těla (měla by být v mGy= miliGy), pokud je údaj o dávce v uSv=microSv v jedná se zřejmě o efektivní dávku.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)