Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: caste rentgenovani 23.03.2011 19:44:14
Děkuji za sdělení, že rentgen a sivert jsou různé jednotky, proto se chci dozvědět, jakou dávku záření obdrží osoba v místě, kde je 140 mikrosivertů za jednu hodinu.
(Vložil(a): Jiří Smištík)
140 mSv/hod je příkon ekvivalentní dávky. Dávka se vyjadřuje v jednotce Gy, jejíž rozměr je shodný se Sv (J/kg), který je jednotkou ekvivalentní dávky. Zjednodušeně je možné odvodit, že 140 mSv/hod = 140 mGy/hod.
Dávka je je energie záření absorbovaná v hmotnostní jednotce ozařované látky. Dávkový ekvivalent je bodová veličina a je funkcí lineárního přenosu energie L. 1 Gy=1 Sv za předpokladu, že jakostní činitel Q=1, tedy lilneární přenos energie je také =1. Jakostní činitel vyjadřuje rozdílnou biologickou účinnost různých druhů záření.
(Za SÚJB: sujb)