Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 31.01.2011 16:16:55
Dobrý den. Něco stále nechápu. Takže i obdržením efektívní roční dávky ionizujícího záření 3 mSv z přírodního pozadí se zvyšuje teoretické riziko k nějakému pozdějšímu onemocnění? Lze to tak interpretovat? Nebo je velký rozdíl mezi účinky lékařských rentgenů a např. záření kosmického? Jinými slovy: případné účinky efektivní dávky 0,1 mSv obdržené člověk během jednoho roku z kosmického záření se rovnají 0,1 mSv např. při běžném rentgenovém vyšetření hrudníku?

Děkuju za odpověď
(Vložil(a): Bruno Labadoa)
Srovnání případného rizika z ozáření z různých zdrojů chápete dobře.

Pro podrobnější odbornou diskuzi by bylo vhodné zvolit jinou formu než je internetové fórum SÚJB.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)