Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

irigoskopie 21.01.2011 15:17:22
Dobrý den,

rád bych se vás zeptal na rizika při irigoskopii. Pod rengenem jsem ležel cca 20 minut a dočetl jsem se že tento zákrok obsahuje jedno z největších záření. Mohli by jste mi prosím sdělit přibližnou hodnutu mSv ktreou jsem za těch 20 minut do těla dostal a hlavně jestli je takto vysoká hodnota záření obdrženého v krátkém časovém okamžiku více nebezpečná pro vznik případného onkologického onemocnění v budoucnu, než kdybych ji absorboval postupně v průběhu roku. Děkuji moc za odpověď a přeji pěkný den.
J. Dukát
(Vložil(a): Jiří Dukát)
Pro stanovení odhadu dávky z vyšetření je nutné znát přesné parametry vyšetření, které by vám mělo sdělit pracoviště, na kterém jste výkon absolvoval.
Podle dostupných údajů o efektivní dávce z těchto vyšetření v ČR a zemích EU (studie DOSEDATAMED) se dávka pohybuje (právě podle použitého zařízení, expozičních parametrů, v závislosti na délce výkonu) v rozmezí 1,5 - 7,2 mSv. Přídatné celoživotní riziko (charakterizované jako pravděpodobnost, že ve skupině vyšetřovaných pacientů dojde k indukci letálního nádoru) z vyšetření je nízké, pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění roste lineárně s rostoucí dávkou, není závislá na rozložení dávky v čase.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)