Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 03.07.2010 15:48:38
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na rentgenové vyšetření prsu. Jako malá, v pubertálním věku, mne lékař vysvětlil, že mám disposici k tvoření uzlin v prsních žlázách a že bych měla provádět častější kontroly a být opatrná. Asi ve věku 28 let jsem si nechala udělat radiologické vyšetření prsu, bohužel až po absolvování jsem se na internetu dočetla, že vy se mělo vykonávat nejdříve ve 40 letch. Slyšela jsem,že je nebezpečné a že by mohlo eventuelně přispět k budoucím změnám prsních žláz.
Chtěla bych se vás zeptat, jaké je risiko.

Je pravda(ale to jsem opravdu zaslechla od jedné známé), že i počítač produkuje určitý typ záření, nebezpečný pro člověka?
Děkuji,
s pozdravem,
Veronika
(Vložil(a): Veronika Procházková)
Radiologické vyšetření kteréhokoliv orgánu je prováděno pro potřeby zjištění zdravotního stavu pacienta, to platí i pro vyšetření prsů. Indikující lékař bere vždy v úvahu zdravotní stav pacienta a možná rizika. Po 40 roce se doporučuje provádět preventivní vyšetření kvůli včasnému zjištění patologických změn.
O využívání rtg si můžete přečíst více v článku v části radiační ochrany.
Pokud se jedná o počítač, je to přístroj využívající elektrickou energii a jeho "vyzařování" není ionizačním zářením ve smyslu radiační ochrany.
(Za SÚJB: sujb)