Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 25.03.2010 22:46:37
Dobrý den,
děkuji za reakci na mé dotazy. Bohužel, odpověď byla jen částečná a nejsem z ní příliš moudrá. Např. stále nerozumím tomu, když se uvádí, že urografie znamená zátěž např. 2,5 mSv - to znamená zátěž za celé vyšetření nebo za jeden snímek? A mohli by jste mi říci alespoň přibližně (dle průměrných hodnot) hodnotu zátěže, kterou jsem obdržela z těchto vyšetření: rtg zubů (3 snímky), rtg plic (1 snímek), rtg bederní páteře (3 snímky), vylučovací urografie (5 snímků). Tato vyšetření jsem absolvovala během jednoho roku, může to nějak ohrozit mé zdraví? Také jsem se dočetla, že je velký rozdíl v tom, zda se snímky provádějí vleže nebo vestoje. V leže to prý znamená mnohem větší zátěž. Je to pravda? Mě byly všechny snímky páteře a při urografii prováděny vleže.
Děkuji za odpovědi.
Kamila

(Vložil(a): Kamila)
1. rentgenové záření se v těle nekumuluje. 2. Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením. 3. O způsobu provedení vyšetření rozhoduje lékař.
(Za SÚJB: sujb)