Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 10.07.2009 12:53:41
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně škodlivosti rtg záření. Od března 09 - červenec 09 jsem absolvovala několik rtg vyšetření. Březen rtg plic (1 snímek), květen (2xrtg zubů s ochranou vestou i límcem), červenec rtg páteře C,Th, LS( 6 snímků). Při každém vyšetření jsem upotorňovala na mé obavy, ale vžy jsem byla ubezpečena, že se nejedná o žádné riziko pro můj organizmus. Z Internetových stránek jsem se dočetla alarmující informace a teď jsem v šoku, zároveň si vyčítám, že jsem tyto informace nehledala dříve.V rodině máme genetickou zátěž rakoviny a ráda bych věděla, zda tímto výkonem jsem se nemohla dostat do zvětšeného rizika? A jak se hodnoty záření vypočítávají, zda z těla mizí nebo se hromadí, zda zleží na faktorech jako je váha těla( vážím 46 kg)? Moc se omlouvám za zmatený dotaz. Děkuji za odpověď. Simona
(Vložil(a): simona navas)
Znovu odpovídáme na váš obdobný dotaz:
Rtg záření se v těle nekumuluje. Cílem rtg vyšetření, která jste absolvovala, bylo stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. V případě běžných radiodiagnostických výkonů jsou však dávky nízké, řádově v mSv, není důvod se obávat, že by ozáření mohlo ohrozit vaše zdraví.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)