Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 06.04.2009 09:44:07
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, moje sestra je po úrazu hlavy. Museli jí udělat CT hlavy (podezdření z krvácení do mozku) a je ve 4. měsíci těhotenství. Mohlo to nějak narušit plod? Měla 2 ochrané vrsty přes břicho. Pokud by mohlo dojít k narušení kdy je možné se to dozvědět. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Marcela Fričová)
Cílem vyšetření je stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Tak tomu bylo i v případě vaší sestry. Jedinými parametry, které musí být dodržovány je správná indikace a standardní provedení lékařského ozáření, t.j. dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní a použití ochranných prostředků, pokud je to nutné.
Při vyšetření v oblasti hlavy (i když šlo o CT) byla děloha a i v ní uložený zárodek mimo vyšetřovanou oblast a tedy mimo přímý svazek záření, a tak dávka v děloze byla nízká. Proto nemusíte mít obavy, že by provedené lékařské ozáření ohrozilo zdraví zárodku, resp. plodu. I pokud dojde k ozáření v pozdější fázi těhotenství, je plod relativně radiorezistentní ke vzniku malformací.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)