Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 21.04.2022 00:59:33
Dobrý den,
v listopadu 2021 proběhl rentgen našeho pejska (rentgen zadní nohy), šlo asi o 6 snímků kdy jsem musel tlapku při snímkování držet v různých pozicích, nicméně dostal jsem ochrannou zástěru (asi olověnou), která kryla kromě hlavy, rukou a ramen celé tělo.
V březnu 2022 opět cca 6 snímků nohy, opět jsem musel tlapku držet a opět jsem měl ochrannou zástěru.
Snažil jsem se vždy se co nejvíce oddálit od snímaného místa (natáhnout ruce) ale i tak je možné, že dlaně a prsty jsem měl ozářeny a hlavu jsem měl nedaleko od vrchní části rentgenu (asi emitoru částic).
Chci se zeptat na 2 věci:
Jak účinně pohlcuje záření ochranná pomůcka typu těžké, asi olověné zástěry, tzn. chrání spolehlivě krytá místa? Pokud je zástěra starší, nesnižuje se její účinnost, případně nekumuluje se v ní radioaktivita?
Druhá otázka - dají se teoretické dávky obdržené při zmíněných vyšetřeních považovat za mně nebezpečné? (jsem si vědom, že můj popis postrádá dalsích detailů jako typ přístroje apod.)
Pejska zde neřeším, pro jeho potíže považuji rentgen za odůvodněný, bez jiné možné varianty.
Předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ad 1/ ochranná zástěra se dostatečnou ochranou při přidržování zvířete, radioaktivita se v ní neakumuluje, je povinností veterináře sledovat její celistvost.

Ad 2/ dávky z vyšetření Vašeho pejska nepředstavují pro vás nebezpečí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)