Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 01.08.2008 17:20:25
Dobrý den,
můj 3měsíční syn absolvoval RTG hlavičky - 2 snímky. Jakou dávku radiace mohl dostat a hrozí nějaká rizika?
(Vložil(a): Renata Prochazkova)
Pro přesný odhad radiační zátěže z vyšetření je nutné znát přesnější údaje o vyšetření (expoziční parametry, projekci, celkovou filtraci, vzdálenost ohnisko - kazeta, velikost pole, typ použité zesilující folie...). Pro přibližné určení efektivní dávky jsem použila standardní parametry používané pro tento typ vyšetření u dětí. Dle programu pro výpočet dávky je efektivní dávka ze 2 snímků lebky 0,1 mSv. Tato dávka je velmi nízká a není pro vašeho syna riziková.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)