Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 16.09.2021 19:51:10
Dobrý den, v dešti jsem podstoupila Několik Rg, už ani nevim ceho ale určitě rengenu zubu kvůli rovnatek a to více krát. Pak po autonehodě před 17 lety Rg hlavy opakovaně. Asi před 4 lety CBCt 2x pak nějaké Rg panoramatické a nyní během jednoho roku 2x CBCT zubu , panoramatický snímek a spoustu těch malých Rg zubu. Nyní mám jít opět na malé Rg a jestli si nechám zubni implantáty zřejmě budou rengeny CBCt opakovat. Často říkáte ze snímky jsou neškodné ale četla jsem studii ze rakovina štítné žlázy a mozku je zvýšena u lidi často podstupujici Rg zubu. Studie je z USA, vydali tento článek. Mám jít tento týden opět na malé snímky zubu a vážně se obavám ze si sama tímto ublížit ale bez rengenu zub neosetri. Pak nevim jestli si nechat zubni implantáty když bduou pak dělat znovu CBCT. Víte něco o této studii, ze rengenovali zubu způsobuje rakovinu? Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
Nemusíte se obávat, na rentgen zubu jděte – když je potřeba, je to důležitější, než potenciální riziko, které plyne ze záření.
Tu studii, o níž píšete, neznám, nicméně ten její závěr je naprosto nevěrohodný. Dávky ze snímkování v zubní radiodiagnostice jsou velmi nízké. Riziko vzniku rakoviny způsobené zářením velmi silně závisí na dávkách záření. A při takto nízkých dávkách zůstává i při větším počtu snímků to riziko pořád velmi nízké, spíš zanedbatelné. Bohužel se občas různě po světě objevují studie, které tvrdí, že nějaký druh rentgenování s nízkými dávkami zvyšuje významně výskyt rakoviny v dané oblasti. A bohužel se občas objevují i na renomovaných vědeckých serverech. Ale ještě jsme neslyšeli o žádné takové studii, která by prošla vědeckým hodnocením mezinárodní komise zkoumající účinky ionizujícího záření (komise se jménem UNSCEAR, která patří pod OSN). Vždy se zjistí, že v takových studiích byla nějaká velká chyba ve statistickém hodnocení, anebo že vlastně žádné statistické hodnocení autoři té studie vůbec neprovedli, že si jen dali dohromady pár případů, o nichž slyšeli, vyvodili z toho zcela scestné závěry a napsali o tom článek. Biologické účinky záření nelze zkoumat jinak než velmi kvalitním statistickým zhodnocením informací o onemocněních velkého množství lidí, kteří byli vystaveni nějakému záření.
Jde o to, že závěr z té studie, o níž píšete, je v přímém rozporu se všemi dosavadními a poměrně jednoznačnými znalostmi lidstva o účincích záření. Ten rozpor je tak velký a naše dosavadní znalosti o účincích záření jsou podloženy tak kvalitními daty a kvalitními vědeckými statistickými studiemi prováděnými v posledních cca 100 letech, že jsem si úplně jistý, že studie, která došla k takovému závěru, obsahuje některou z těch zásadních chyb, které vedly ke zcela nesprávnému závěru.
Ano, je pravda, že s každým ozářením velmi pomalu roste pravděpodobnost výskytu rakoviny v pozdějších letech, ALE u nízkých dávek je ten nárůst tak slabý, že je vlastně nezaznamenatelný. Riziko z neprovedení rentgenového vyšetření, které je správně indikované, je vždy horší – když potřebujete ošetřit nemocný chrup a lékař snímky potřebuje, aby věděl, jakým způsobem má zákrok provést, je neprovedení snímku a tím pádem i neprovedení zákroku mnohonásobně škodlivější, než zcela zanedbatelný potenciální nárůst rizika vzniku rakoviny v pozdějších letech.
Když to vyjádříme v číslech: průměrná efektivní dávka z intraorálního snímku zubu je 1 mikroSv, což odpovídá nárůstu rizika rakoviny v pozdějších letech cca o 0,000 005 %. Pro představu, pravděpodobnost, že průměrný Čech zemře na rakovinu, je cca 30 % +- 5 %. Tzn. po jednom snímku zubu průměrnému Čechovi ta pravděpodobnost vroste na 30,000 005 % +- 5 %. To je tak zanedbatelný nárůst, že se ani při mnohonásobném snímkování pravděpodobně v celé české populaci nedokáže manifestovat.
Není správné, aby člověk chodil na rentgen zbytečně, bez správné indikace – pak to riziko ze záření není vyváženo přínosem pro zdraví, ale pokud je to potřeba, neodmítejte to.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)