Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

CT sčítání 27.07.2020 21:33:24
Dobrý den, ozáření se sčítají. To znamená že by měl člověk sčítat všechny vyšetření s ozářením v životě a nebo se sčítají jen ty z posledních let a ty předešlé v telě nezůstavají.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ozáření se opravdu "sčítají", nicméně nelze jednoduše sečíst dávky z jednotlivých vyšetření. V hodnocení součtového ozáření se musí brát v úvahu další přídatné faktory jako jsou reparační mechanismy, věk v době ozáření, typ vyšetření atd. Je nutné si uvědomit, že jednotlivá diagnostická vyšetření slouží především k odhalení onemocnění, a že nepředstavují pro lidský organismus zdravotní nebezpečí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)