Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 13.09.2016 15:14:23
Dobrý den, během letošního léta jsem byl nucen absolvovat v krátké době po sobě několik "normálních" rentgenů a navíc 2x CT. Trpím mnohaletou imunodeficiencí a po každém ozáření CT se mi můj stav prudce zhoršil. Neptám se tudíž, zda je to možné /vyzkoušel jsem to "na vlastní kůži"/, ale ptám se, kdo a jak často má za povinnost kontrolovat technický stav radiologických přístrojů ve zdravotnických zařízeních, aby technicky nepředstavovaly pro pacienty zbytečně zvýšené riziko, a také zda mám nárok se seznámit s posledními výsledky kontroly konkrétního zařízení, na němž jsem jako pacient byl vyšetřen.
(Vložil(a): Petr Stourac)
Dobrý den,

aby radiologické přístroje nepředstavovaly pro pacienty zbytečně zvýšené riziko ozáření, kontrolují inspektoři SÚJB pracoviště v rámci pravidelných inspekcí. Pokud uvedete pracoviště, na kterém jste byl ozářen, lze nahlédnout do protokolu zkoušky dlouhodobé stability přístroje, kterým jste byl vyšetřen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)