Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Rentgen u dětí 04.08.2014 15:29:54
Dobrý den, dnes jsem absolvovala s dcerou (1 rok) rentgenové vyšetření hlavy (2 snímky). Během snímkování mi dcera seděla na klíně, ani ona ani já jsme na sobě neměly žádnou ochrannou vestu. Je toto běžný postup nebo se v těchto případech ochranná vesta dává? Je nebezpečný rtg, především hlavy, u takto malých dětí? A v případě raného těhotenství u mě, vzhledem k tomu, že jsem s dcerou rtg absolvovala, jak velké by bylo riziko poškození plodu?Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ad 1/
Dle § 64 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů je povinností zdravotnického pracoviště, aby bylo vybaveno osobními ochrannými prostředky a pomůckami pro pacienty podstupující lékařské ozáření i pro osoby poskytující mu pomoc. Další jejich použití/nepoužití je dáno charakterem vyšetření. Ne vždy je použití ochranných pomůcek přínosné, např. u panoramatického rentgenu není používání ochranného límce doporučováno vůbec. Používání se zvažuje v případech, kdy by mohlo způsobit artefakty na snímku, tedy bránilo by diagnostické informaci kvůli které se primárně snímek provádí apod.

Ad 2/
Děti jsou obecně k rtg záření citlivější než dospělí, ale to neznamená, že rtg vyšetření hlavy vaší 1 roční dcery bylo pro ni nebezpečné. Nemusíte mít obavy o její zdraví ani o zdraví vaše s souvislosti s případným těhotenstvím.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)