Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: zubní RTG - OPG a ochranné pomůcky 09.01.2009 22:33:27
Při OPG rentgenu se mi nepodařilo vyjmout z uší náušnice.Jaké je riziko,že kov byl kontaminován?Měla laborantka za této situace rentgenovat?
(Vložil(a): Zoja Kodešová)
Panoramatický zubní rtg přístroj (tzv. OPG) je generátor záření, který je klasifikován jako jednoduchý zdroj ionizujícího záření. Generátory záření nejsou zdrojem indukované radioaktivity; ozařování prováděné tímto přístrojem nezpůsobuje radioaktivitu.
Není tedy potřeba tyto kovové předměty (náušnice, řetízky, rovnátka apod.) z důvodu kontaminace před vyšetřením odstraňovat. Jiná situace je pokud by tyto předměty mohly bránit na rtg snímku kvalitní požadované diagnostické informaci (zastiňovat). V takovém případě je nutné, aby např. řetízek byl při snímkování krku odstraněn. Všechny kovové předměty však musí být odstraněny při provádění vyšetření magnetickou rezonancí.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)