Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 21.04.2022 19:44:43
Dobrý den,

podstoupil jsem IO rentgen (bitewing), během něhož lékař provedl celkem 4 snímky:

2* molárů a premolárů - z každé strany jeden.
2* canini a incisivi - z každé strany jeden.

Jako ochranná pomůcka byla použita pouze vesta bez ochrany štítné žlázy, resp. bez límce.

Byl postup lékaře správný, co se týče počtu snímků a ochrany při tomto množství?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

postup lékaře, co se týká ochrany pacienta, byl správný. Ochranný límec se u intraorálního snímku nepoužívá; mohlo by dojít ke znehodnocení snímku kvůli zastínění požadované diagnostické informace a snímek by musel být proveden znovu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)