Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 21.04.2022 19:44:43
Dobrý den,

podstoupil jsem IO rentgen (bitewing), během něhož lékař provedl celkem 4 snímky:

2* molárů a premolárů - z každé strany jeden.
2* canini a incisivi - z každé strany jeden.

Jako ochranná pomůcka byla použita pouze vesta bez ochrany štítné žlázy, resp. bez límce.

Byl postup lékaře správný, co se týče počtu snímků a ochrany při tomto množství?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
Při revizi odpovědí, které v nedávné době byly odpovězeny na naší Konferenci jsme zjistili, že na Váš dotaz nebylo zodpovězeno úplně přesně. Za nepřesnosti se omlouváme a posíláme Vám správnou odpověď:

Lékař při Vašem snímkování nijak nepochybil - množství snímků i jejich typ jsou standardní a odpovídají standardním indikačním kritériím, která budou brzy zveřejněna ve věstníku Ministerstva zdravotnictví jako národní radiologické standardy pro zubní radiodiagnostiku.
Ohledně ochranných pomůcek také nedošlo k žádnému pochybení.
V dnešní době se ochranný límec v zubní radiodiagnostice používá pouze v případě specifické intraorální projekce, kdy je rentgenka před obličejem a rentgenový svazek míří na přední zuby směrem dolů ke krku - to je jediná situace, kdy může být štítná žláza ozářena přímým svazkem, proti němuž je možné ji ochránit límcem.
V ostatních situacích je použití límce bezpředmětné, protože při intraorálním snímkování jím nemůže projít v podstatě žádné záření, které by mohlo na štítnou žlázu dopadnout a které by mohl límec pohltit. (Toto nebylo v naší předchozí odpovědi uvedeno správně - límec při intraorálním snímkování nemůže znehodnotit snímek, to se může stát pouze u 2D nebo 3D panoramatickém snímkování nebo při kefalogramu. U intraorálního snímkování je límec pouze ve většině případů k ničemu.)
Ohledně ochranné zástěry, tam u veškerého snímkování v zubní radiodiagnostice platí, že je její použití za každé situace z hlediska ochrany před zářením bezpředmětné - nijak neškodí, ale zároveň ozáření pacienta nijak neovlivní - opět neexistuje žádné záření, které by mohla pohltit, které by bez ní dopadlo na pacienta.
Omlouváme se za předchozí nepřesnou odpověď, nicméně platí, že při výkonu zubní lékař neprovedl nic nesprávně.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Petr Papírník
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
vedoucí Oddělení lékařského ozáření
tel: 221 624 214
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)