Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Ochrana zubní ordinace při mobilním RTG a panoramatickém RTG 16.02.2021 16:06:19
Jsem pracovník stavebního úřadu a ráda bych se dozvěděla jaké opatření je nutné při zřizování nové zubní ordinace v RD s přenosným mobilním RTG a panoramalickým RTG-opatření stěn, stropu, podlah, dveří, příček mezi ordinaceni, dveří, případně oken. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Nelze dopředu říct nějaký jednoznačný požadavek na dispozice místností, aniž bychom znali plánovaný provoz rentgenových zařízení, plánované polohy osob, atp. Výsledek velmi ovlivňují např. polohy rentgenového zařízení a směr svazku záření při jednotlivých vyšetřeních (jedním z nejvíce ovlivňujících faktorů je, zda na nějaké místo míří hlavní svazek záření nebo ne). Proto se toto řeší v rámci uvádění do provozu rentgenového přístroje - je na něm prováděna tzv. přejímací zkouška, během které odborný technik prověří, případně proměří okolí rentgenu a se znalostí plánovaného provozu a výskytu osob zjistí, zda jsou stávající ochrany dostatečné, případně zda je třeba je nějak doplnit, nebo zda je třeba upravit provoz či polohu osob. Až na základě této zkoušky lze říct, zda u konkrétního rentgenového zařízení je třeba nějaké úpravy udělat či ne.

Na druhou stranu u těchto zdrojů ionizujícího záření v naprosté většině případů není třeba dělat žádná speciální opatření. Ve většině případů je dostatečným opatřením běžná vzdálenost od zdroje - dávka ze záření klesá s čtvercem vzdálenosti. Standardní stěny, podlahy a stropy navíc záření velmi silně zeslabují, takže do jiných místností se přes ně většinou prakticky nedostane. Často stačí jako vzdálenost od zdroje větší než 2 m. Při zvýšeném provozu bývá potřeba vyšší vzdálenost a/nebo nějaká přepážka mezi rentgenem a místem, kde se běžně vyskytují osoby (stačí běžná zděná stěna nebo betonový strop). Taková přepážka odfiltruje prakticky všechno záření, i při extrémně vysokém provozu.

Z hlediska stavebního úřadu není proto vhodné požadovat nějaké konkrétní dispozice místností určených ke snímkování. Uživatel zdroje je povinen podle atomového zákona přizpůsobit svou praxi výsledkům přejímací zkoušky. Pokud jejím výsledkem bude potřeba úpravy provozu nebo geometrie snímkování, musí tyto úpravy provést (a my to při našich kontrolách kontrolujeme). A pokud by z této zkoušky náhodou vyšla potřeba nějaké stavební úpravy, musí takovou stavební úpravu udělat - ale až po přejímací zkoušce, protože dopředu ji nelze předjímat, natožpak specifikovat (a my opět při našich kontrolách kontrolujeme, zda k takové stavební úpravě došlo).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)