Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 01.07.2019 18:46:33
Dobrý den,prosím o radu. Jsem zdravotní sestra, pracující na urologických operačních sálech, kde používáme C rameno Ziehm 8000. Při výkonech používáme ochranné pomůcky-zástěru,límec.Dávky záření jsou pravidelně sledovány dozimetry, nikdy u mně nepřesáhly referenční meze. V kategorizaci pracovníků jsem vedena ve skupině A. V současné době u mně proběhlo onkologické onemocnění prsu, nicméně ráda bych se vrátila na své pracoviště k výkonu povolání. Chtěla bych vědět, zda je toto možné? Může mi toto záření poškozovat? Děkuji za odpověď. Richterová Kamila
(Vložil(a): Kamila Richterová)
Dobrý den

rozhodnutí musí provést lékař pracovnělékařských služeb, který by měl postupoval dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.
V této příloze v bodě 3.1. jsou uvedeny nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci s ionizujícím zářením.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)