Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Pomůcky pro ZDS 02.01.2018 20:15:20
Dobrý den,

je pravda že podle nového Atomového zákona je dodavatel RTG zařízení pro použití v zub. ordinaci-tzn. např. OPG povinen při instalaci zcela nového přístroje dodat přístroj i s pomůckami pro zkoušku dlouhodobé stability?
Pokud ano, je tomu tak vždy?
Pokud ano, podle které části zákona/vyhlášky/prováděcího předpisu tomu tak je?
(Vložil(a): Milda Hmira)
Dobrý den,

ano je to tak. Vychází to z požadavků § 77 odst. 1 písm. d) bod 3 a odst. 2. Registrant je povinen používat rtg přístroj instalovaný po 1.1.2017 pouze, pokud má pomůcky pro všechny zkoušky provozní stálosti. Tudíž má plné právo toto vyžadovat od dodavatele rtg zařízení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)