Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 28.03.2017 22:15:08
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jestli podle platné legislativy může zdravotní sestra/zubní instrumentářka obsluhovat OPG přístoj a zhotovovat OPG snímky indikované zubním lékařem. Jaké k tomu případně potřebuje proškolení, vzdělání, dokumentaci? Je nutné nebo doporučené ji k tomu vybavit nějakými ochrannými pomůckami, když je během během zhotovení snímku ve vedlejší místnosti za zdí s olověnou deskou?
Děkuji mnohokrát za odpověď
(Vložil(a): Dagmar Koudelková)
Dobrý den, platná legislativa, ve které je uvedeno kdo může "obsluhovat" zdroje ionizujícího záření (ZIZ) používané pro lékařské ozáření je uvedena v zákonech a prováděcích právních předpisech Ministerstva zdravotnictví (zákon č. 95 a 96 a zákony č. 382 a 383 a vyhláška č. 55/2011Sb.) SÚJB v legislativě stanovuje podmínky radiační ochrany těchto osob a klade pak na držitele povolení k nakládání se ZIZ, resp. v případě zubních rtg zařízení na registranty, povinnosti pro tyto osoby (ve vašem případě jsou radiační pracovníci kategorie B). Odpověď na váš konkrétní dotaz: pokud tato osoba je při "zhotovování" snímku ve vedlejší místnosti za zdí s olověnou deskou, není nutné, aby měla ochrannou stínící zástěru.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)