Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 13.07.2014 20:36:46
Byla jsem u zubaře, kde mi řekl že mi udělá OPG ,vyšla jsem z ordinace a na chodbě mi udělala nějaká mladá paní snímek.nedala mi ani zástěru to jsem si divila když jsem se zeptala na vzdělání že nemá žádné vzdělání na obsluhu OPG, to nemyslíte již v naši republice vážne,že povolujete obsluhu záření bez vzdělání!!!!To lékařům již pov olujete všechno , jejich lobisté prosazuji již takové věci.přece snímkuji i détí.Jestli ano tak napiší do Bruselu co se u nás děje!!!!!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, použití ochranné zástěry při OPG není doporučován. V každé stomatologické ordinaci je minimálně jedna osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro nakládání s daným zdrojem ionizujícího záření (v tomto případě OPG), která je zodpovědná za správné používání daného zdroje ionizujícího záření a dodržování radiační ochrany. Zvláštní odbornou způsobilost získá osoba po splnění požadavků, včetně složení zkoušky na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost. Navíc dle platné legislativy jsou osoby používající zdroje ionizujícího záření ročně proškolovány z radiační ochrany. Máte-li stále pochybnosti o zajištění radiační ochrany, můžete nám zaslat bližší informace o pracovišti na podatelna@sujb.cz a Státní úřad pro jadernou bezpečnost provede kontrolu.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)