Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

pravidelná roční kontrola 03.02.2014 12:44:00
Dobrý den, na základě zákona č.79/2013 Sb. §11, odst.3 se periodicképracovnělékařské prohlídky provádí u prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jednou za 4 nebo 2 roky, ovšem pokud není jiným právním předpisem (např.zákonem č. 18/1997 Sb.)stanoveno jinak. Ve vyhlášce č.307/2002 Sb. jsou uvedeny pro radiační prac. kat. A uvedeny pravidelné lékařské kontroly 1x za rok. Chci se zeptat, jak často mají na našem pracovišti, kde jsou pracovníci zařazeni jako radiační pracovníci kat. A, podstupovat pravidelnou pr.-lék. prohlídku. Na posudku o zdravotní způsobilosti k práci za rok 2013 (vypracován oddělením nemocí z povolání ÚVN) je uvedena kontrola až za 2 roky.S pozdravem, L. Zárybnická

(Vložil(a): Lenka Zárybnická)
Prohlídky mají mít roční periodu, pokud pracovník pracuje i nadále v riziku ozáření podle § 16 vyhlášky. Ve vašem posudku může být také chyba, proto se obraťte jeho zpracovatele.
(Za SÚJB: sujb)