Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Periodická zdravotní prohlídka u pracovníků kategorie A s více zaměstnavateli 24.01.2023 10:10:38
Jako pracovník kategorie A mám navázán základní pracovněprávní vztah se 2 různými zaměstnavateli ve stejném diagnostickém oboru v medicíně. Doposud stačilo absolvování roční periodické zdravotní prohlídky u zaměstnavatele č.1, kde mám vyšší pracovní úvazek. Pro potřeby této prohlídky zaměstnavatel č.2 poskytl potřebné údaje o práci prováděném na jeho pracovišti včetně výsledků osobní dozimetrie praktickému lékaři poskytující pracovně lékařské služby zaměstnavateli č.1. Praktický lékař pak poskytl výsledek prohlídky ( uznání zdravotní způsobilosti ...) zaměstnavateli č. 2 (a samozřejmě zaměstnavateli č.1) . Je v tomto případě nějaký důvod, proč bych měl absolvovat 2 periodické prohlídky za sebou pro obdobný typ činnosti? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

z pohledu SÚJB není důvod absolvovat 2 periodické prohlídky stejného rozsahu (pro stejný rizikový faktor) navíc ve stejném období (za sebou).
Nicméně SÚJB nemá v gesci pracovnělékařské služby, nemůže rozhodnout, jaký postup je legislativně správný. Konečné rozhodnutí a zodpovědnost je na lékařích pracovnělékařských služeb (zda jsou ochotni informace sdílet) a na zaměstnavatelích (zda ten č. 2 přijme posudek o zdravotní způsobilosti radiačního pracovníka kategorie A od zaměstnavatele č. 2 nebo naopak). Povinnosti jsou i na zaměstnavateli, který (každý z nich má povinnost mít smlouvy o zajištění periodických prohlídek s pracovnělékařskými službami. Dle našeho názoru by mělo být i věcí pojišťoven, kontrolovat, zda je zdůvodněné u pojištěnce provádět 2 periodické prohlídky stejného rozsahu a ve stejném čase.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)