Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radiační pracovníci kategorie A 24.09.2021 21:40:06
Dobrý den,
jsem lékař, urolog, který denně pracuje s využitím C-ramene při derivaci moče.
Jsem zařazen do kategorie A. Můj dotaz je z jiného ranku, týkajíci se služeb, kdy ne vždy je přítomen radiologický asistent, který C-rameno ovládá. Mohu ze své pozice požádat radiologické pracoviště/zaměstnavatele o proškolení v obsluze C-ramene, tak abych mohl ovládat C-rameno sám? Co případně mohu udělat pro to, abych na možnost obsluhy C-ramene dosáhl?

Děkuji za odpověď.

Roman Hrabec
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

legislativa SÚJB neřeší požadavky na obsluhu C-ramene, dle našich požadavků je nutné být kategorizován jako radiační pracovník kategorie A, což jste. Může však být vyžadována přítomnost radiologického asistenta z předpisů Ministerstva zdravotnictví, především vyhlášky č. 99/2021 Sb. nebo na základě tzv. Národních radiologických standardů:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/13122/36111/V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%2010-2016.pdf.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)