Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

práce se zdroji ionizujícího záření kat. A, ochrana 09.05.2021 09:26:29
Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s tímto dotazem. Pracuji na oddělení nukleární medicíny jako radiodiagnostik, tedy pracovník v kontrolovaném pásmu se zdroji ionizujícího záření kategorie A. Vedení nemocnice se mnou (bohužel pro mě mírně pod nátlakem) uzavřelo dohodu o pracovní činnosti v rozsahu odpovídající úvazku 0,2. Chtěla bych i z důvodů monitorování ochrany při práci se zdroji ionizujícího záření, preventivních prohlídek, a výhod, které z toho vyplývají změnit smlouvu na úvazek 0,2, zaměstnavatel to však odmítá. Mohu na základě mého pracovního zařazení a rizik, která vyplývají z toho, že fyzicky pobývám na pracovišti se zdroji ionizujícího záření (odd.nukleární medicíny)toto požadovat, resp. mohu toto připojit jako jeden z důvodů změny smlouvy se zaměstnavatelem? Mnohokrát děkuji za odpověď a Váš čas.S pozdravem YSM.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v tomto Vám nepomůžeme, to je věcí pracovněprávních vztahů, do kterých SÚJB nezasahuje. Z hlediska zajištění radiační ochrany vám musí být zajištěny podmínky pro radiačního pracovníka kategorie A vyplývající z platné legislativy, ale "benefity", které v dotazu zmiňujete, z atomového zákona nevyplývají.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)