Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Radiační pracovníci kategorie A 15.02.2021 16:15:26
Dobrý den, chtěl bych se dotázat. Jako pracovníci kat. A, pracující v KP ETE a EDU, jsme povinní podstoupit roční preventivní prohlídku, dosud jsme ji zajišťovali u lékařů v EDU a ETE, kteří byli nejvíce kvalifikovaní k posudkům z pohledu účinků IZ. Došlo k nějaké změně a je možné tyto roční periodické prohlídky zajistit u našeho firemního lékaře, který to dosud neprováděl?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pravidla pracovnělékařských služeb stanoví § 54 zákona č. 373/2011 Sb.:
"(1) Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství.
(2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, a) je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví10) do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v odstavci 1".

Z tohoto zákona vyplývá, že pokud firemní lékař je z "oboru", zaměstnavatel s ním uzavře písemnou smlouvu o pracovnělékařských službách, kde se poskytovatel zaváže, že bude plnit i další povinnosti (např. pravidelné seznámení se s rizikovým faktorem pracovních podmínkek zaměstnanců, atd.), může tyto služby zajišťovat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)