Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dozimetry 04.05.2018 10:03:40
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se historie. Od kterého roku je povinné při práci s ionizujícím zářením v oblasti nukleární medicíny používat dozimetry a který/á zákon/vyhláška tuto povinnost upravoval/a? Děkuji. Pecinová
(Vložil(a): Drahomíra Pecinová)
Dobrý den,

tato povinnost je minimálně od r. 1997, kdy vyšel atomový zákon (dříve vyhláška č. 59). Vždy bylo formulováno tak, že povinnost osobního monitorování je vztažena na radiačního pracovníka kategorie A, nikoliv na "oblasti".

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)