Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Jódová profylaxe 22.02.2006 21:11:41
Mohu si v roce 2006 koupit v jakékoliv lékárně v ČR tablety kalium jodidu?
(Vložil(a): )
Dotazem na MZ ČR bylo ověřeno, že v ČR, jsou v současné době registrované dva léčivé přípravky, v rámci jejichž registrace byla schválena uvedená indikace, a to KALIEV JODID tablety, v balení 4x65mg nebo 30x65mg, držitele rozhodnutí o registraci a výrobce Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubjana, Slovinsko, s tím, že výdej obou těchto balení přípravku v lékárně není vázán na lékařský předpis, a JODID DRASELNÝ 654 VÚLM tablety, v balení 4x65mg, držitele rozhodnutí o registraci a výrobce VULM a.s., Modra, SR, s tím, že jeho výdej v lékárně je vázán na lékařský předpis a podle informace MZ ČR nemá zatím schválenu maximální cenu.
Z uvedeného vyplývá, že kterýkoli občan si může v kterékoli lékárně v ČR zakoupit (resp. může mu být vydán bez lékařského předpisu) přípravek KALIJEV JODID tablety v balení 4 tbl. nebo 65 tbl., výrobce ze Slovinska, samozřejmě v případě, že je má daná lékárna k dispozici. Pokud je lékárna k dispozici nemá, může si je objednat od jednoho ze čtyř distributorů léčiv (Phoenix, Pharmos, Gehe, Aliance - Unichem). Distributoři lék dodají obratem, mají k dispozici dostatečné zásoby - jak bylo ověřeno telefonicky u výrobce. Maximální cena jednoho balení (4 tbl. po 65 mg) je 12,37.- Kč + obchodní přirážka 29% + DPH 5 %.
Kontakt na výrobce je: LEK PHARMA s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3, tel: 221 421 611-3.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Alergie na jód 04.03.2022 17:17:18
Dobrý den, lze v rámci jodové profylaxe použít tablety Kalijev i v případě, že jsem alergická na jód? - zjištěno po podání kontrastní látky - popř. lze vzít jód po podání antihistaminik?
Děkuji za odpověď. Michaela Streiftau
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

příbalové informace k léčivům Jodid draselný (tbl. 65 mg) Hameln a Jodid draselný (tbl. 65 mg) G.L.Pharma, které jsou v ČR k jódové profylaxi určeny shodně uvádějí: "neužívejte Jodid draselný, jestliže jste alergický(á) na jodid draselný nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku". Zda lze alergickou reakci utlumit (antihistaminiky, kortikoidy,..?) není otázka na SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Jódová profylaxe 28.02.2022 21:20:12
Dobrý den. Vzhledem k současnému dění bych se ráda dozvěděla, jak je možné dostat se k tabletami jodidu draselného? Není volně v prodeji. Dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

aktuální radiační situace nevyžaduje přijímat žádná neodkladná ochranná opatření, tedy ani jódovou profylaxi. Ohledně dostupnosti jodidu draselného se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo vnitra ČR.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
dávka jodu 28.02.2022 12:23:55
Dobrý den,jaká se používá jednorázová dávka jodidu draselneho po jaderném útoku.Nikde to nemůžu dohledat a z vojny už si to nepamatuji.Děkuji za odpověď.Petr Kolář
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

jodová profylaxe je jedním z odůvodněných ochranných opatřeních při nehodové expoziční situaci. Prakticky je to v situaci, že hrozí, nebo je potvrzena zvýšená koncentrace radioaktivního jódu v ovzduší. Taková situace je spojena jen s radiační havárií na jaderném zařízení. U použití jaderné zbraně je množství jódů diametrálně odlišné. Primárně budou zastoupeny jiné radionuklidy, před kterými se stabilním jódem nelze chránit. Použití stabilního jódu mimo uvedenou radiační havárii je neodůvodněné.
Pokud se ale ptáte na dávkování Jodidu draselného 65 obecně, takovou informaci nalezněte v příbalovém letáku tohoto léčiva.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Jodid draselný 25.02.2022 08:15:30
Dobrý den,

jaké tablety jódu se nyní doporučují k profylaxi proti radioaktivnímu jódu? Jodid draselný 65 mg hameln není v lékárnách k dostání.
Děkuji.

Iva L.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Aktuálně je registrovaným léčivem pro jódovou profylaxi JODID DRASELNÝ 65 VULM (výrobce Hameln rds a.s., Horná 36, Modra, Slovenská republika).

Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) distribuci profylaktik na trh neřeší. Prováděcí vyhláška č. 359/2016 Sb. stanovuje v § 15 pravidla pro vybavování obyvatelstva a složek integrovaného záchranného sboru jodovou profylaxí - týká se to ovšem jen zóny havarijního plánování (ZHP), tedy okolí jaderného zařízení, kde byla tato zóna stanovena. Antidota pro účely distribuce v ZHP zajišťuje držitel povolení k provozu jaderného zařízení. Uvádění těchto léčiv na trh a distribuce do lékáren mimo tuto oblast tedy nespadá do kompetence SÚJB. Obecně tuto problematiku řeší orgány veřejného zdraví.

Zároveň upozorňujeme, že jodová profylaxe se užívá výhradně v situacích, které jsou spojeny s hrozícím, nebo prokázaným výskytem radioaktivního jódu v ovzduší (typicky během havárii jaderných zařízení). Mimo tyto situace není užití jodové profylaxe zdůvodněné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Jódová profylaxe 01.05.2012 21:30:37
Dobrý den. V zónách hav.plánování je jodid daselný při havárii vydáván nebo obyvatel mají nějaké přidělené zásoby? Pokud ano tak kdo to kontroluje (doba trvanlivosti atd.) Předem děkuji za odpˇ.
(Vložil(a): Martin Poděbradský)
Systém zajištění jódové profylaxe v zónách havarijního plánování (ZHP) v ČR je stanoven v § 3 nařízení vlády č. 11/1999 Sb. (NV) a lze jej shrnout takto: profylaktikum (jodid draselný) pro obyvatele ZHP pořizuje provozovatel jaderných elektráren, tj. ČEZ, a.s., který je také odpovědný za jeho distribuci do všech domácností (ale i na jiná místa určená NV, např. do škol, zdravotnických a sociálních zařízení) v ZHP a za jeho obměnu po uplynutí expirační doby.


(Za SÚJB: oddělení KKC)
Mangan jako možné radioprotektivum 13.03.2011 01:43:04
Totiž by mě zejména zajímalo užití manganu. Při ozařování nádorů se podávají blokátory peroxidázy pro zvýšení účinku záření. Mangan se jeví být v obvyklých sloučeninách jako peroxidáza, odtud odvozuji jeho potencionálně radioprotektivní vliv. Literaturu na toto téma jsem ale zatím nenašel? Faktem ale je, že po podání manganu se popisuje v literatuře syndrom podobný Parkinsonově chorobě. Dobrovolníci, kteří sami o své vůli pojídají mangan v mnohem větších, než v literatuře udávaných dávkách nic takového nepozorují. Tedy se jedná o všude uváděnou pověru. Naopak příjemci manganu pozorují zvýšenou duševní výkonnost bez poruchy spánku.
Pokud by tedy substituce manganu měla radioprotektivní vliv, byla by to dozajista naprostá rarita. Totiž radioprotektivum bez tlumivých účinků, naopak zvyšující psychomotorické tempo.
To by bylo mnohem zajímavější než všude užívané fluoridy!
Nemáte prosím nějaké materiály ohledně podávání manganu a citlivosti organizmu k radiaci?

MUDr. David Studnička

(Vložil(a): MUDr. David Studnička)
Mangan není v ČR registrovaným léčivem, radioprotektivem, ani v zemích EU není v praxi mangan pro tento účel používán.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.