Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Modulární jaderné reaktory 02.11.2021 05:11:53
Dobrý den, vzhledem k energetické na klimatické krizi se na Vás obracím s dotazem, zdá Česká republika navázala/navazuje, případně má v plánu navázat spolupráci a hodnocení modulárních jaderných reaktorů např. v USA již schváleného modulárního reaktoru společnosti NuScale?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, SÚJB nevede evidenci projektů spolupráce v oblasti vývoje SMR mezi českými a zahraničními organizacemi. Hodnocení zahraničních projektů SMR není v kompetenci SÚJB, pokud se s výstavbou těchto zařízení v ČR reálně nepočítá.
Pokud Vás malé modulární reaktory zajímají, další informace si můžete přečíst na této stránce našeho webu https://www.sujb.cz/aktualne/detail/male-modularni-reaktory-jak-je-vidi-sujb
(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.