Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

konzultace ke koceptu mého výtvarného díla,které se nacházívJETETemelín 09.08.2021 23:02:27
bylo by možné konzultovat můj koncept s odborníkem
znalým reálií ze světa jaderného oboru? Nad mou obrazovou dokumentací. Času a místu se přizpůsobím.


(Vložil(a): Anonym)
Vážený pane,

z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé, jakého tématu by se měla případná konzultace týkat. Jakého konceptu se týká? Co máte obrazově zdokumentováno?
Pokud nechcete konkrétnější informace zveřejnit, můžete dotaz s podrobnostmi zaslat na e-mail podatelna@sujb.cz

(Za SÚJB: SÚJB)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.