Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Dotazy k fukušimské havárii (radiační ochrana) 16.03.2011 13:07:40
Dobrý den,
podle dostupných informací je úroveň radiace v okolí 2 reaktoru 400 mSv. Pokud dobře počítám, jde o ekvivalent 40R. Co se pamatuji z působení v armádě, tak zamoření do 0,5R bylo (pro vojáky bez omezení). Ale 50R byla maximální denní dávka. Pro vojáka to znamenalo, že je ještě schopen bojovat, ale byl prakticky odepsán. 50 LTD je tuším někde kolem 400R. Tj. pokud je člověk vystaven záření v okolí Fukushima po dobu 10 hodin, je s 50% pravděpodobností mrtev?

Dále, pokud je mi známo, je nyní pro chlazení reaktoru (aktivní zóny) užívána mořská voda. Tj. voda je čerpána do reaktoru a následně vypouštěna do oceánu. Vzhledem k tomu, že palivové tyče jsou poškozené (natavené) je voda kontaminovaná především 137Ce, 131I, 90Sr.
Lze tedy předpokládat, že veškeré mořské produkty ze západního pobřeží Tichého oceánu budou kontaminovány?
(Vložil(a): )
Podle našich informací se úroveň radiace v okolí reaktoru pohybovala v rozmezí 0,5 ? až 400 mSv/h; hodnota 400 mSv/h byla nejvyšší naměřenou hodnotou (píkem). Nejednalo se tedy o hodnotu trvalou, kontinuálně dosahovanou. Nepředpokládáme tedy, že by mohl být splněn váš předpoklad a že by pracovníci obdrželi tak vysoké dávky.
Dalším předpokladem je, že pracují v ochranných oděvech a jejich "pobyt" na příslušném bloku elektrárny je časově limitován s ohledem na možnou obdrženou dávku. Pracovníci jsou také podle našich informací z elektrárny odváženi nebo ukrýváni na dobu, kdy se očekává výrazně zvýšený dávkový příkon.
Podle popisu zásahů lze dovodit, že mořská voda se pouze čerpá do reaktoru a také do bazénů skladování vyhořelého paliva v maximálním dostupném množství, zde se v procesu chlazení paliva odpařuje a vzniklá pára se odpouští do atmosféry a odpařená voda se musí doplňovat. Pára sama o sobě není radioaktivní, radioaktivní jsou unášené aerosoly s radionuklidy a přimíšené izotopy vzácných plynů. Zatím nejsou indikace, že by byly zprovozněny systémy filtrace a nepřímého chlazení přes výměníky, nebo systém cirkulačního chlazení. Tento proces sice znamená zasolování reaktoru, ale v dané situaci nemá obsluha jiné možnosti (nemají ani dostatečné zdroje elektřiny, ani zdroje upravené vody).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 17.02.2016 15:22:34
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně používání věcí, např. notebooku z Japonska. Máme doma notebook starý asi 4 roky, který byl vyroben v Japonsku. Z důvodu havárie jaderné elektrárny Fukušima bych se ráda zeptala, zda není používání tohoto notebooku nebezpečné (možná radioaktivita). Navíc aktuálně v době těhotenství. Děkuji. Koulová
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

předměty vyrobené v Japonsku nejsou z důvodu havárie jaderné elektrárny Fukušima radioaktivní. Používání vašeho notebooku není nebezpečné ani v těhotenství.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Radioaktivita z Fukušimy v Pacifiku 09.01.2014 10:35:49
Dobrý den,

buď veřejnosti všechny úřady a na povel i média tají katastrofu, ke které - zdá se - dochází v Pacifiku, nebo se žádná nekoná. Po měících úniků z F. jsem nakloněn věřit spíš tomu prvnímu.
Prosím o stanovisko k tvrzením http://www.naturalnews.com/043380_Fukushima_radiation_ocean_life.html. Je-li to pravda, nakolik bude omezena produkce O2 oceánem? Jak zareaguje rostlinstvo, co člověk? Ještě stále z F. uniká radioaktivita?

(Vložil(a): Stanislav Strempel)
Všechny kompetentní mezinárodní i národní instituce se následky havárie ve Fukušimě stále zabývají a pravidelně zveřejňují veškeré důležité a ověřené informace, o čemž se můžete přesvědčit například na stránce IAEA. V tom je zahrnuto i případné varování obyvatelstva. Konkrétní informace k situaci ve Fukušimě najdete na stránkách japonského dozorného orgánu NRA.
SÚJB provádí dozor v oblasti jaderné bezpečnosti v ČR, a proto nemůže k této vaší otázce vydávat žádná stanoviska, zejména ne k nejrůznějším spekulacím, zveřejňovaným různými aktivisty na internetu. O poslání SUJB si můžete více přečíst v rubrice o nás.
(Za SÚJB: sujb)
radiace z Fukušimy 22.08.2013 16:24:58
Dobrý den, moc se omlouvám za laický dotaz, ale chtěla jsem se zeptat v souvislosti s katastrofou v japonské elektrárně Fukušima....četla jsem, že únik radiace do moře je asi horší než se dříve předpokládalo, že se jej může kumulovat v mořských živočiších atd.....Proto by mě zajímala míra bezpečnosti při konzumaci např. tuňáka z Thajska (což zřejmě asi budou ovlivňovat i mořské proudy), ale mám strach, že jej dávám celkem pravidelně a často dětem. Je to v ČR nějak kontrolováno z hlediska radioaktivity? Moc děkuji za informace.
(Vložil(a): Anonym)
Potraviny na vstupu do EU jsou kontrolovány i na kontaminaci radionuklidy. Bližší informace o způsobu provádění kontrol by měla poskytnout Státní zemědělská a potravinářská inspekce, informace o závadových výrobcích/potravinách poskytuje také Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo zemědělství.
(Za SÚJB: sujb)
opatření - radiace 27.04.2011 10:17:38
Dobrý den,

Vzhledem k množícím se dotazům našich zákazníků bych se v souvislosti s havárií ve Fukušimě chtěla informovat, jaká opatření ohledně radiace byla zavedena při dodávce různých výrobků (nejenom potravin) pocházejících z Japonska do naší republiky.
Případně, zda jsou nějaká opatření řízena celoevropsky při vstupu do EU, jakým způsobem jsou o možném riziku informovány přepravní společnosti, které výrobky dopravují apod.
Dále by mě zajímalo, zda je možno si objednat přes Státní úřad radiační ochrany namátkovou kontrolu dodávek od našich japonských dodavatelů.

Děkuji mnohokrát

(Vložil(a): Alice Tkadlecova)
Japonská strana provádí proměřování veškerých zásilek před jejich expedováním a navíc, ke každé zásilce přikládá certifikát o jejich proměření. Státy EU při obdržení zásilky tento certifikát kontrolují.
Dovoz zemědělských proudků je řešen samostatně. Podrobné informace k potravinám a krmivu máme uvedené ve článku na našich internetových stránkách v článku http://www.sujb.cz/?c_id=1098 .

Státní ústav radiační ochrany nabízí službu proměření zásilek na povrchovou kontaminaci. Bližší informace najdete na jejich internetových stránkách (http://www.suro.cz) . Měření je schopen zajistit také Český metrologický institut ( www.cmi.cz) .
Evropská unie doporučila pro členské země v prvním kroku měření dávkového příkonu, které je operativnější než měření povrchové kontaminace, a vycházet z hodnoty 0,2 mikroSv/h nad přírodní pozadí. Pokud by tato hodnota byla překročena, je doporučeno další šetření prostřednictvím našeho úřadu.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
situace v Japonsku 12.04.2011 18:54:40
Dobrý den, podle organizace Association de controle de radioactivité dans l'ouest, která dělala rozbory půdy v oblasti japonské lokality Iitate, ve vzdálenosti kolem 40 km od Fukushimy, je půda zamořena radioaktivním jódem až 1,9 milionů becquerelů na čtvereční metr a cesiem 137 až 39 600 becquerelů na kg. Jestliže jód v relativně kratší době přestane být radioaktivní, jinak je tomu s cesiem. Podle vašeho názoru: je vhodné přesídlení obyvatelstva? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Eva Nursová)
Podle mezinárodně uznávaných kritérií (jsou zakotvena v naší vyhlášce o radiační ochraně) je dočasné přesídlení obyvatel na 30 dnů odůvodněno, pokud by tímto opatřením byla odvrácena efektivní dávka nejméně 30 mSv. Pokud se na uvedené efektivní dávce bude podílet jen vnější ozáření z kontaminovaného terénu, pak odpovídající průměrný příkon efektivní dávky bude 30mSv/30d=1mSv/1d=42 mikroSv/h. Takovému dávkovému příkonu odpovídá trvalá kontaminace terénu cesiem 137 v hodnotě cca 20 MegaBq/m2.
Z hmotnostní aktivity vzorků půdy nelze, bez dalších údajů (suchý/mokrý vzorek, z jaké plochy a do jaké hloubky byl odebrán), hodnověrně plošnou kontaminaci terénu odhadnout. Co se týká Vámi uváděného konkrétního místa (vesnice Iitate), pak podle japonských údajů tam vzorek půdy odebraný 17.4. vykázal 12,2 kBq/kg I-131 a 22,3 kBq/kg Cs-137.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Radiace 03.04.2011 19:47:41
Dobrý den,za 2 týdny odjížíme na Filipíny, pro jistotu jsem si koupila jodidové tablety, Jodid 100, chci se zeptat jaká by se měla užívat dávka za den a jak dlouho, pokud by nastalo nějaké riziko. Případně mi sdělte, kde se na to mohu informovat. Děkuji.
(Vložil(a): Monika Fajmanová)
SÚJB potvrzuje pro občany plánující výjezd do jiných zemí než Japonsko, že není důvod přijímat jakákoliv ochranná opatření v důsledku havárie JE Fukušima.
Pro doporučení pro cesty do jednotlivých destinací sledujte prosím také stránky Ministerstva zahraničních věcí.
Pro jodovou profylaxi je v ČR jako jediný SÚKL registrovaný přípravek JODID DRASELNÝ 65 VULM, 4x65 mg, tablety, výrobce VULM, a.s., Modra, SR. V krabičce tohoto léčiva je přiložen návod na použití tablet; v případě potvrzení nebezpečí inhalace radioaktivního jodu z důvodu havárie jaderného zařízení, i jeho dávkování, u dospělých a mladistvích starších 12 let 2 tablety (130 mg), i návod, kdy tablety použít (do 2 hodin, resp. co nejdříve, při trvání úniku a nebezpečí inhalace i další dávku za 24, 48 h, dle pokynů vydaných příslušnými orgány).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: situace Fukušima 27.03.2011 18:57:33
Dobrý den, paní Lenka Bičanová položila alespoň pro mne, zcela srozumitelné a konkrétní dotazy. Přičemž Vaše odpověď mne znepokojila. Jak mohu ochlazovat reaktor přes 120 cm silný betonový obal, vzduchovou mezeru a 15 cm tepelné izolace na reaktorové nádobě? Bazény s vyhořelým palivem by měly být rovněž v kontejnmentu.
Předem Vám děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Holub)
Reaktor by samozřejmě přes betonovou vrstvu kontejnmentu ochladit nešlo. Ale tento typ kontejnmentu má i projektové vstupy kterými se vstupuje dovnitř například pro provádění kontrol a oprav. Dále má proti přetlakování ochranné prvky, které slouží k řízenému snížení tlaku. Přesně toto během řešení situace japonští technici používali. A těmito trasami se dá reaktor chladit zvenku. Jde o jediné možné řešení které se v dané situaci dal použít


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Re: situace Fukušima 22.03.2011 21:40:46
Dobrý den,
předesílám,že v oboru jaderné energetiky jsem úplný laik. Po prostudování vašich článků a schémat mi není dost jasné, proč jsou jaderné kontejmenty ve Fukušimě chlazené vodou z rozmístěných vodních děl když primární kontejnment (tj.betonová vrstva kolem reaktoru) není porušen. Jak se může reaktor chladit přes takovou vrstvu betonu? Nebo mají děla průběžně doplňovat odpařující se vodu z bazénů z vyhořelým palivem metodou "snad se trochou trefíme"?Dále by mě zajímalo, jak velké jsou asi tyto bazény? Jakým způsobem je do reaktoru vstřikována mořská voda,když nejde proud ani dieselagregáty? Monitoruje se také stav oceánského prostředí spadajícího do evakuačního okruhu? Jak dalece mohou být zasaženy třeba pobřežní ekosystémy, může se radiace projevit působením oceánského proudění i v sousedních oblastech japoského pobřeží? Mám teď na mysli rybolov apod.Moc děkuji za odpověď a omlouvám se, pokud se vám dotazy zdají primitivní.
(Vložil(a): Lenka Bičanová)
Za své dotazy se nemusíte omlouvat, jsou z Vaší strany oprávněné a my se pokusíme je zodpovědět. Projekt pro chlazení aktivní zóny reaktoru i bazénů skladování počítá se systémem odvodu tepla pomocí soustavy čerpadel a výměníků, kde se chladicí vodou teplo odvede do okolí. Nouzové zdroje elektrické energie pro napájení těchto systémů byly poškozeny vlnou tsunami a bez elektrického napájení přestaly systémy toto teplo odvádět. Použitý způsob chlazení stříkáním mořské vody zvenku byl jediným dostupným způsobem chlazení a sloužil k ochlazování reaktorů z vnější strany a také postupně k doplňování bazénů. Bazény mají velikost stovek metrů krychlových a zásobu vody na odvod tepla, ale časové období po poškození elektrického napájení bylo příliš dlouhé a docházelo postupně k odpařování.
Vstřikování vody bylo v prvních okamžicích pokryto z mobilních vojenských zdrojů a po zprovoznění komunikace byly na místo dopraveny agregáty hasičského záchranného sboru a jejich výkon slouží k postupnému ochlazení zvenčí. Elektrické napájení z vnější sítě bylo obnoveno a probíhá zprovoznění projektových systémů.
Stav pobřeží a ekosystému je monitorován, stejně tak všechny potravinové zdroje ? nejen rybolov ale i zelenina, pitná voda a další produkty.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
pracovníci ve Fukushimě 19.03.2011 10:26:23
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli je známo, jak velké dávky ozáření obdrželi lidé pracující ve Fukushimě a zda je to v budoucnu vážněji ohrozí.Ve středu jsem četla, že nejvyšší dosud obdržená dávka byla 100 mSv a podle vaší tabulky by to pro ně bylo riziko nízké. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel)
SÚJB není známo, jak přesně velké dávky ozáření obdrželi lidé pracující ve Fukushimě.
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.