Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Opakované denzitometrické vyšetření 02.04.2023 11:23:25
Dobrý den, letos v únoru jsem absolvovala denzitometrické vyšetření, ale vzhledem ke zkreslenému výsledku kvůli deformované kosti ho mám absolvovat znovu v dubnu. Představuje to pro mě nadměrnou zátěž z ozáření, nebylo by lepší s druhým vyšetření počkat? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
denzitometrické vyšetření znamená velmi nízkou radiační zátěž, není důvod neabsolvovat toto vyšetření znovu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.