Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Limity - Vyhláška č. 422/2016 Sb. 27.04.2021 22:36:07
Dobrý den,
existuje a event. kde je uvedena "hodnota schválena Úřadem podle § 63 odst. 4 atomového zákona" ?

Tj. platí pouze " ...20 mSv za kalendářní rok " nebo max. 100 mSv za 5 po sobě jdoucích kalendářních let.

Děkuji. S pozdravem.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, atomový zákon takovou možnost připouští. Pokud vím, v minulosti se jednalo pouze u radiační činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Konkrétní hodnotu logicky neuvádí, stanovovala by se dle podmínek uvedených právě v § 63 odst. 4 atomového zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.