Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Radiace v letadle 15.08.2023 15:11:24
Dobrý den, ráda bych se zeptala na radiaci v letadlech.
Budu teď citovat článek e15.cz z roku 2017.
“Díky projektu Armas vědci nově propočetli, že piloti, palubní personál i cestující na dálkových letech obdrží ve vyšších zeměpisných šířkách v průměru za každých 12,5 hodiny letu ve výšce kolem 11 kilometrů ekvivalent dávky jednoho rentgenu hrudníku (0,03 až 0,1 mSv).”

Prosím, je toto tvrzení správné a lze něco proti ozáření dělat preventivně? Zvýšit dávku nějakých vitamínů nebo alespoň zvýšit četnost pravidelných kontrol u lékaře? Na co bychom si jako letecký personál měli dávat pozor?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

ano, takové přirovnání se používá. Slouží k porovnání velikosti ozáření z přírodního zdroje záření na palubě letadel ve výšce nad 8 km (paluba je tak "pracoviště" personálu letadla) a z lékařského ozáření, kterému je vystaven pacient.
Je třeba osobní dávky personálu sledovat, velikost ozáření porovnávat s limity stanovenými v atomovém zákoně. Není nutné zvyšovat frekvenci již stanovených preventivních prohlídek. Není nám známo, že by existovaly přípravky (vitaminy apod.), které by byly účinné proti záření.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.