Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

dotaz na odborný pojem 22.05.2019 11:15:11
Dobrý den,
potřebovali bychom pro seriál, který vyrábíme na Barrandově, poradit s odborným výrazem. V originální dialogové listině je uvedena věta: "it's got a 10-K reactor on board". Překladatel nám to přeložil jako "Má na palubě desetikilový reaktor", což se nám zdá divné. Nemělo by tam být např. desetitunový reaktor nebo desetikilowatový reaktor. Nebo se hovorově může použít desetikilový reaktor? Předem díky za radu.
(Vložil(a): )
Dobrý den,

z Vámi uvedené citace z dialogové listiny nelze nic dovodit/určit. Hovoří se ještě v jiných pasážích o tomto reaktoru? Například k čemu by měl sloužit? Zda se jedná o jaderný reaktor či nějaký jiný, zda jde o zařízení, které je reálné, z pohledu dnešní doby, či nějaké sci-fi?
(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Re: zubni tomografie 16.08.2023 09:09:07
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajicí se zubního výpočetního tomografu. Musí být obsluhující personál monitorován? Musí být doklady o stínících možnostech v místnosti? Ohledně například obložení zdí atd. Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Vše na co se ptáte bylo řešeno v rámci žádosti o povolení k používání zubního výpočetního tomografu a bylo tedy součástí posuzované dokumentace.
Obecně lze pouze konstatovat, že obsluhující personál je vystaven profesnímu ozáření, je radiačním pracovníkem, který musí být tzv. osobně monitorován (viz § 70-72 vyhlášky č. 422/2016 Sb.). Bližší podrobnosti (forma osobního monitorování) je popsána právě v dokumentaci, v tomto případě tzv. programu monitorování.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
HALEU 27.06.2019 11:53:36
Dobrý den, jaký je správný překlad anglického termínu high-assay low-enriched uranium do češtiny?
(Vložil(a): Gabriela Rexova)
Dobrý den,

Bez přesné znalosti kontextu v jakém je dotazovaný termín používán, není možné poskytnout zcela přesnou odpověď. Termín je nicméně možné přeložit jako ?nízko obohacený uran s vyšší úrovní obohacení?. V praxi je dotazovaný termín používán pro popis např. jaderného paliva, které obsahuje vyšší míru obohacení (stále v rámci kategorie nízko obohaceného uranu), než je zcela běžné u energetických reaktorů využívajících nízko obohacený uran. Tato úroveň obohacení se používá např. u výzkumných reaktorů a zpravidla se jedná o rozmezí obohacení 5 až 20 procent U-235, oproti obvyklým 3 až 5 procentům.
(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)
Klasifikační značení dle OTT 87 21.06.2018 14:11:25
Dobrý den,

rád bych se dotázal na značení posledního symbolu klasifikačního značení dle OTT 87
(resp. značení kategorie svar. spoje dle PNAEG-7-010-89).

příklad značení: 2BIIIb

V české verzi předpisů OTT a PNAEG je symbol "b" uváděn malým tiskacím písmem. V ruských (popřípadě anglických) verzích předpisů je značení tohoto symbolu uvedeno velkým tiskacím "B" a je zmenšena jeho velikost.

Jedná se o chybu v překladech originálních předpisů? Jak správně provádět toto značení?

Díky za pomoc
(Vložil(a): Tomáš A.)
Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel není patrno, kdo je autorem Vámi používané verze překladu uvedených dokumentů.
V současné době je na českých jaderných elektrárnách v oblasti svařování postupováno dle normativně-technické dokumentace NTD A.S.I Sekce I, která uvádí značení kategorií svarových spojů ve formátu IIIb, IIa apod. Kategorizace svarových spojů je převzata z dokumentu PNAEG 7-010-89 (potažmo jeho předchůdce). Označení kategorie svarového spoje se liší i v jednotlivých jazykových verzích tohoto dokumentu publikovaného na webových stránkách Gostnatzor.ru - v ruské jazykové verzi a v oficiálním anglickém překladu. Ruská verze používá malé "v" ? které, psáno v azbuce, vypadá jako zmenšené velké písmeno "B", oficiální anglický překlad však používá malé "b". Obecně bychom v rámci použití značení pro české jaderné elektrárny doporučovali značení uvedené v NTD A.S.I. sekce I.

(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Chemická látka ze seznamu 2B 12.01.2006 11:30:48
Do 31.1. máme podat hlášení pro spotřebu chemické látky ze seznamu 2B. Žádám o informaci kam poslat formuláře a kde naleznu metodiku k jejich vyplnění. Děkuji Naďa Vrtělová


(Vložil(a): Naděžda Vrtělová)
Doporučuji prohlédnou si rubriku zákaz chemických a biologických zbraní, dále odkaz chemické zbraně a otevřít "dowmload". Zde najdete metodiky a formuláře. Své hlášení pošlete na adresu SÚJB, Odbor pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha1.
(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.