Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Únik Ruthenia 106 10.11.2017 15:21:22
Dobrý den, od 10.do 15.10. jsme navštívili Jekatěrinburg v Rusku, tedy oblast jižně od Uralu. Do této oblasti je přibližně lokalizován únik Ru106 na konci září. Bylo by přínosem a smysluplné absolvovat nějaké vyšetření detekující možnou kontaminaci organismu tímto radioizotopem ? Syn je studijně v této oblasti stále. Děkuji.
(Vložil(a): Luděk Adamec)
Dobrý den, v období, které uvádíte, byla již objemová aktivita radioizotopu Ru-106 v Evropě pod mezí detekovatelnosti. Nelze tedy jakoukoliv kontaminaci předpokládat. Navíc analýzy možného místa původu zahrnují zatím poměrně veliké území (viník není stále znám), nelze tedy ani řici, zda jste se Vy, nebo Váš syn nacházeli poblíž oblasti vzniku události. Pokud i přesto budete chtít provést "vyšetření", obraťte se prosím na Státní ústav radiační ochrany (www.suro.cz), kteří Vás rádi přijmou na kontrolní měření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Únik radiace Ozersk - Čeljabinská oblast - Rusko 06.02.2018 14:13:19
Dobrý den, prosím o informaci, jaká je v současné době situace ve městě Ozersk a okolí - Čeljabinská oblast v Rusku. Před časem proběhla v médiích zpráva, že tam došlo k úniku radioaktivity. Ráda bych tedy věděla, zda je pobyt v této oblasti spojen s rizikem ozáření nebo jiným zdravotním rizikem, zda je bezpečné se do těchto míst vydávat. Děkuji mnohokrát za informaci.
(Vložil(a): Jitka Dočekalová)
Dobrý den, objemová aktivita radioizotopu Ru-106 je již delší dobu pod mezí detekovatelnosti. Konkrétní naměřené hodnoty z Vámi uváděné oblasti nám nejsou známy, ale vzhledem k výsledkům měření u nás i v zahraničí nelze uvažovat jakákoliv zdravotní rizika. Více informací k události a aktuální situaci naleznete na webu www.suro.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Aktuální výskyt Ruthenia v Rusku 08.03.2018 16:26:06
Dobrý den,
prosím o informaci k aktuálnímu výskytu ruthenia v Rusku, zajímá mě především Moskva a Saratov a okolí. K úniku ruthenia došlo na přelomu září a října 2017, kdy byly naměřeny nejvyšší hodnoty, jak rychle koncentrace ruthenia klesají? Děkuji mnohokrát za odpověď.
(Vložil(a): Jitka Dočekalová)
Dobrý den, nejvyšší hodnoty naměřené v ČR byly v období mezi 29.9. a 5.10.2017. V současnosti je již Ru-106 pod hranicí detekovatelnosti, v ovzduší se nevyskytuje. Hodnoty naměřené na Vámi uváděných místech nám bohužel nejsou známy - dnes lze ale výskyt radionuklidu Ru-106 prakticky vyloučit. Podrobnější informace k celé události a naměřeným hodnotám naleznete na webu SÚRO (www.suro.cz).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.