Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Radiační pracovník 10.05.2023 10:38:54
Dobrý den, chci se zeptat, kteří pracovníci na operačním sále se řadí k radiačním pracovníkům kategorie A, kteří ke kategorii B a kteří k neradiačním pracovníkům?
Je to tak, že např. radiologický asistent, intervenční kardiolog - kat. A
sanitář - kat. B
lékař - anesteziolog, anesteziologická sestra - neradiační pracovník?
(Vložil(a): Anonym)

Dobrý den,

na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět, bez znalosti konkrétních podmínek práce. Obecně lze odpovědět, že osoby vystavené profesnímu ozáření musí být radiačními pracovníky, ale kategorizovat všechny pracovníky ze sálu takto "od stolu nelze". Doporučujeme kontaktovat dohlížející osobu, která kategorizaci v dokumentaci pro držitele povolení připravuje (v tzv. Programu monitorování) a se znalostí možného ozáření jednotlivých osob též zdůvodňuje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.