Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Exkurze Černobyl 29.04.2013 12:47:32

(Vložil(a): )
Re: Exkurze Černobyl 02.02.2020 18:51:46
Dobrý den,
manžel chce vyrazit na výlet do Černobylu, na tři dny do zóny. Pokud bych jela s ním, existuje doporučená doba, kdy nejdříve po návratu otěhotnět?
Předem děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, po návratu není potřeba těhotenství odkládat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 26.09.2019 16:16:05
Dobrý den,
může dvoudenní pobyt v oblasti Černobylu a Pripjati v rámci organizovaného výletu zanechat v těle návštěvníka nějaké nežádoucí látky.
A pokud ano, existuje riziko přenosu těchto látek na další osobu například fyzickým kontaktem či tělními tekutinami?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, V první řadě je nutné si uvědomit, že počernobylský spad zasáhl nerovnoměrně celou Zemi a dýcháme jej i v tuto chvíli. V oblasti Černobylu je koncentrace umělých radionuklidů (zejména Cs-137) pochopitelně vyšší a závisí, v jakých místech se pohybujete. V rámci organizovaných návštěv zajišťuje průvodce, aby osoby nevstupovali do míst, kde hrozí riziko vnitřní kontaminace (a samozřejmě i zvýšené vnější ozáření). Pokud se budete ptát po dávce (resp. úvazku efektivní dávky z ingesce či inhalace), bude naprosto zanedbatelná. Případný přenos nemá vůbec význam řešit.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.09.2019 21:50:24
Dobrý den,
v listopadu 2019 se s kamarády chystáme na výlet do oblasti Černobylu.
Jedná se o organizovaný dvoudenní výlet pořádaný agenturou (www.chernobylwel.com)

Na webových stránkách této agentury je k otázce bezpečnosti tohoto výletu uvedeno:

"Během jednoho dne stráveného v černobylské zóně přijme Vaše tělo dávku radiace, srovnatelnou s jednou tisícinou dávky při jednom RTG vyšetření nebo několikahodinovým letem letadlem ve výšce 12 000 m. V číslech - absorbujete 3 až 5 mikrosievertů gama záření ? tedy absolutně neškodnou dávku záření. Pro srovnání, na většině jaderných elektráren na světě je bezpečná denní dávka pro zaměstnance v rozmezí 50 až 100 mikrosievertů. Během jednodenního výletu dostanete dávku pouze 2-3 mikrosieverty. Vyšší dávku radiace pravděpodobně dostanete při vašem letu do Kyjeva."

Jsou tyto informace relevantní a je dvoudenní výlet do oblasti Černobylu, Černobylské elektrárny, Pripjati či radaru Duga zcela bezpečný?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, Exkurze do této oblasti jsou podnikány zcela běžně - obecně můžeme říci, že v místech, kam se běžně dostanou turisté, žádné zvýšené riziko nehrozí. V případě organizovaných návštěv je však nutné řídit se pokyny průvodce (např. nevstupovat mimo cesty, do porostu, atp.). Dávky během takto krátkého pobytu jsou opravdu velmi nízké.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.05.2018 10:31:21
Dobrý den,
dostala jsem nabídku na dvoudenní výlet k JE Černobyl. Můj dotaz tedy zní, jak velké rizika mi hrozí při této návštěvě a zda jí vůbec doporučujete? Jela bych tam za účelem sběru informací k Absolvenské práci.
(Vložil(a): Iva Martínková)
Dobrý den, Obecně můžeme říci, že v místech, kam se běžně dostanou turisté či exkurze, žádné zvýšené riziko nehrozí. Pokud jedete na místo organizovaně, je nutné se jen řídit pokyny průvodce (např. nevstupovat mimo cesty, do porostu, atp.). Navíc se jedná o velmi krátkou návštevu. Co se týče doporučení, souvisí-li Vaše Absolventská práce s problematikou černobylské havárie, pak se domnívám, že by takováto příležitost mohla být zajímavou zkušeností i dobrým zdrojem informací (na našich webových stránkách, v sekci Mohlo by Vás zajímat, můžete k této problematice najít celou řadu dokumentů).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Exkurze Černobyl 30.05.2013 11:25:36
Dobrý den,
omlouvám se za zpožděnou reakci. Byla jsem zaneprázdnění.
Asi si stále nerozumíme. Můj zájem vézt si vlastní dozimetr nepramení ze strachu ale ze snahy provést si vlastní měření kvalitním dozimetrem (ne těmi co mají průvodci a každý ukazuje jiné hodnoty) a ty pak použít do seminární práce. (Studuji Ochranu životního prostředí na FŽP UJEP).
Dozvěděla jsem se však, že jsou nutná určitá povolení.
A tak se obracím na Vás s dotazem o jaké jde, a kde je získat.

Předem velice děkuji
S pozdravem
Míla Tuzarová
(Vložil(a): Míla Tuz.)
Pokud byste hned na začátku napsala, že hodláte v Černobylu provádět svá vlastní měření, případně jakým dozimetrem, který vy považujete za kvalitní, byla by naše odpověď opravdu jiná. Především ? SÚJB vykonává státní správu v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření (viz rubrika o nás) v České republice podle zákona č. 18/1997 Sb. Vzhledem k tomu, že dozimetr není zdrojem ionizujícího záření (předpokládáme, že toto jistě víte) podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., nepodléhá jeho vlastnictví a používání v ČR povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Není ani položkou dvojího použití v jaderné oblasti podle vyhlášky č. 166/2009 Sb., tedy od SÚJB povolení k jeho vývozu z ČR není třeba.
(Za SÚJB: sujb)
Návštěva Černobylu 18.01.2013 22:01:17
Dobrý den, manžel mé dcery byl na firemním zájezdu v Kyjevě, jehož součástí byla návštěva okolí černobylské elektrárny. Nemohl po svém návratu nějakým způsobem ohrozit zbytek rodiny? Nemohl být kontaminován třeba jeho oděv, nebo obuv radioaktivním prachem a ten si přivézt domů? Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Josef Paleš)
Černobyl je rozdělený do několika zón, podle stupně kontaminace. První zóna je nejužší území kolem samotné elektrárny, přibližně 8 kilometrový okruh. Pro vstup je třeba mít speciální propustku, dostanou se tam jen pracovníci elektrárny, vědci, novináři a exkurze. Druhá zóna je zhruba třicetikilometrové území obehnané ostnatým drátem. Z ukrajinské strany se do ní dá legálně vstoupit jenom přes kontrolní stanoviště. Turisté se mohou pohybovat jen po cestách a místech, které určí oficiální průvodce, takže jim nebezpečí nehrozí. Radiace se měří na autech a na jednotlivých kontrolních stanovištích. Měří se i v hotelu přímo v městečku Černobyl, což je jediné místo, kde mohou novináři a návštěvy přespat. Celotělové skenery se používají při opouštění zóny. Všechno jídlo se tam dováží, nic vypěstovaného v zóně se nesmí zpracovávat.
(Za SÚJB: sujb)
Cesta do Čenobylu a Prypjati 07.06.2006 19:33:03
Přeji dobrý den
Jmenuji se Filip Gaisl,je mi 16 let,pocházím z Jablonce nad Nisou a zajímám se o
havárii jaderné elektrárny 26.4.1986 v Černobylu(Ukrajina).Zároveň jsem motorkář,který by
se jednou chtěl vydat do této zakázané oblasti a přivést nejen pro
své přátele,ale i pro ostatní lidi,kteří se touto událostí zajímají zážitky z cesty na
Ukrajinu.Chystám se také o svých budoucích zážitcích napsat knihu,která by lidi
seznámila s osudy těch pár desítek tamnějších lidí,situací a fotografiemi z dnešní doby.
Bohužel vím že oblast je veřejnosti nepřístupná a slouží k různým výzkumům a lze se sem
dostat jen se zvláštním povolením.Proto bych se chtěl tímto dopisem zeptat,zda je možné toto
povolení sehnat,pořípadě kde takové povolení seženu.
Předen děkuji za odp
ověď,která mi objasní zda se můj cestovatelský sen,projet městem duchů-Pripjať jednou
splní.

S pozdravem:
Filip Gaisl
(Vložil(a): Filip Gaisl)
SÚJB cesty na Ukrajinu nezprostředkuje. Doporučuji hledat odpověď přímo u zastupitelského úřadu, který sídlí v Praze 6, web: http://www.ukrembassy.cz/.
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.