Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
RTG a CT v těhotenství
35804.08.2020 22:33:50
Otázky k dávkám ionizujícího záření
15602.08.2020 06:32:55
Přidržování pacientů při RTG vyšetření
Dobrý den, pracuji jako radiolog. asistent na RDG pracovišti, prosím tímto o odpověď na otázku, jak je to s příp. přidržování pacientů (např....
429.07.2020 08:36:49
Časté rentgenování
25227.07.2020 21:33:24
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
8223.07.2020 13:41:40
Záření po RTG, CT a ozařování
3101.07.2020 17:31:31
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
6529.06.2020 10:52:32
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
9922.06.2020 20:33:57
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
11821.06.2020 12:04:06
Ozáření předmětů RTG
9420.06.2020 09:41:49
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.