Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
10123.09.2020 11:56:38
Otázky k dávkám ionizujícího záření
15821.09.2020 18:38:55
RTG a CT v těhotenství
36516.09.2020 19:49:48
RTG v době kojení
2114.09.2020 09:16:29
Ozáření předmětů RTG
9809.09.2020 10:52:21
Záření po RTG, CT a ozařování
3208.09.2020 13:09:58
Otázky k ochranným pomůckám
9507.09.2020 21:52:38
Časté rentgenování
25507.09.2020 11:15:07
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
12004.09.2020 10:40:36
Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta
10527.08.2020 06:00:57
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.