Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Časté rentgenování
24528.05.2020 17:01:38
Ozáření předmětů RTG
9023.05.2020 23:25:45
Otázky k dávkám ionizujícího záření
15421.05.2020 11:10:21
Radiační pracovníci kategorie A
1118.05.2020 09:24:03
Neionizující záření
2207.05.2020 13:34:51
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
9405.05.2020 13:10:52
Kontrolované a sledované pásmo
1122.04.2020 11:05:12
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
6420.04.2020 16:58:56
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
11704.04.2020 22:00:54
RTG a CT u dětí
13703.04.2020 09:37:02
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.