Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
13927.11.2021 14:54:45
Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta
12027.11.2021 13:18:23
Časté rentgenování
32025.11.2021 18:31:51
Neionizující záření
2725.11.2021 16:15:01
Otázky k dávkám ionizujícího záření
19925.11.2021 04:23:48
Ozáření předmětů RTG
12224.11.2021 17:03:09
Otázky k ochranným pomůckám
11024.11.2021 12:08:18
RTG a CT v těhotenství
43122.11.2021 13:26:21
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
7918.11.2021 16:48:01
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
9310.11.2021 17:47:18
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.