Přihlášení do Portálu iReg
Info
Přepnout viditelnost test2

Přihlášení do internetové aplikace Portál iReg Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je vám umožněno dvěma způsoby. A to pomocí e-mailu a hesla po registraci, nebo je možná autentizace pomocí služby Informačního systému datových schránek. Podle druhu přihlášení vám aplikace umožní různé možnosti využití.

Pokud se přihlásíte pomocí e-mailu a hesla, bude vám umožněno hlásit přechodná pracoviště podle § 77 Zákona č. 263/2016 Sb. (dále jen Atomový zákon), zasílat protokoly z měření přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability na zdrojích vydaných držitelem povolení podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8. Atomového zákona, protokoly z měření radonu ve stavbách či radonového indexu pozemku a protokoly z měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření vydaných držitelem povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 5. a 7. Atomového zákona.

Pokud se autentizujete pomocí služby Informačního systému datových schránek, bude vám mimo funkcí dostupných pro přihlášení pomocí e-mailu a hesla také umožněno učinit elektronické podání žádosti o povolení podle § 9 Atomového zákona, náležící sekci radiační ochrany, požádat o registraci podle § 10 Atomového zákona, nebo ohlásit používání schváleného typu drobného zdroje ionizujícího záření podle § 11 písm. a) Atomového zákona. Viz odkaz níže vpravo – poté tlačítko „Přihlásit“.

Přihlášení
Přepnout viditelnost test